Het is voor personen met klachten/omstandigheden uit de onderstaande tabel
niet toegestaan om gebruik te maken van de Vacu Shaper

 


• Hartklachten.
• Personen in bezit van pacemaker
• Trombose
• Bloedvatenontsteking
• Extreme spataderen (alleen mogelijk met toestemming van een arts)
• Astma
• Epilepsie
• Zwangerschap